Zaměstnání

Nařízení zaměstnavatelům o využívání práce na dálku


Povinnost využívání u práce na dálku, pokud je to možné

Nařízení

Nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

 CELÁ ČR
 

Obecné doporučení – zaměstnání


Obecné doporučení zaměstnavatelům

Doporučení

  • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele
  • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu)
  • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
  • osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky
 CELÁ ČR