Volný čas

Prohlídky zoologických a botanických zahrad jsou momentálně zakázané

Návštěvy a prohlídky zoologických a botanických zahrad jsou bez výjimky zakázány.

 CELÁ ČR
 

Režim provozu hradů, zámků, hvězdáren a planetárií za doby pandemie

Návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií je bez výjimky zakázáno.

 CELÁ ČR
 

Zákaz fungování muzeí, galerií či výstavních prostor během pandemie.

Platí zákaz návštěv a prohlídek, a to bez výjimek.

 CELÁ ČR
 

Režim sportovišť během pandemie

Zakazuje se

  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány
 CELÁ ČR
 

Režim provozu lyžařských vleků a lanových drah za doby pandemie

Provoz lyžařských vleků a lanových drah je povolen za podmínek

  • provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti; vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2 metry
  • provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí, že sedačky s krytem jsou mechanicky zajištěny proti možnosti uzavření a kabiny mají po celou dobu provozu otevřená okénka
 CELÁ ČR