Vláda schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Vláda dnes schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.