Restaurace

Zákaz provozování stravovacích služeb


Zakazuje se provoz provozoven stravovacích služeb

Veřejnost nesmí vstupovat do provozoven restaurací, hospod, barů atp. 

Výjimky

  • provozovny, které nejsou určené pro veřejnost – např. zaměstnanecké jídleny, menzy a školní jídelny, jídelny ve zravotnických zařízeních, vězeňské jídelny
  • provozovny v ubytovacích zařízeních, pokud poskytují stravování pouze ubytovaným, a to pouze v čase mezi 5:00 hod. a 22:59 hod.
  • prodej výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou, a to pouze 5:00–22:59
 CELÁ ČR