Maloobchod a služby

Nařízení a pravidla trhů


Nařízení a pravidla pro konání farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť

Omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť

Provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry
 • v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m²
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa
 • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru
 • zakazují se stoly a místa k sezení

Provoz trhů je zakázán od 23:00 – 04:59.

 CELÁ ČR
 

Související odkazy a zdroje

Nařízení pro provozovatele obchodů a provozoven služeb


Provozovatel provozoven má povinnost zajistit

Provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

 • v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m² prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka
 • aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
 • zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci
 • zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně
 • provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu
 • jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 CELÁ ČR
 

Omezení konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav


Omezuje se konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav

Veletrhy jsou bez výjimky zakázány.

 CELÁ ČR
 

Omezení otevírací doby obchodů a provozoven služeb


Režim provozu obchodů a služeb za doby pandemie

Platí zákaz prodeje a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

 • čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • lékáren
 • prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích
 • prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 • provozoven stravovacích služeb, kterým je udělena výjimka
 CELÁ ČR
 

Omezení pro provozovatele heren, kasin a sázkových kanceláří


Omezuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří

Platí zákaz provozu heren, kasin a sázkových kanceláří bez výjimek.

 CELÁ ČR
 

Omezení provozu provoz a používání umělých koupališť wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.


Omezuje se počet lidí přítomných v těchto zařízeních

Pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb:

Zakazuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.

 CELÁ ČR