Legislativní rada vlády se zabývala problematikou vyvlastnění a léčiv

Legislativní rada vlády na svém 250. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 25. února 2021 a které se stejně jako předchozí zasedání uskutečnilo z důvodů přetrvávajících opatření proti šíření onemocnění COVID-19 prostřednictvím videokonference, projednávala návrh věcného záměru zákona o vyvlastnění a návrh novely zákona o léčivech.