Důležité kontakty

Důležité kontakty ohledně Koronaviru

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu
725 191 367
725 191 370
Zdravotní pojišťovnaKontakt
Všeobecná zdravotní pojišťovna952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra844 211 211
RBP zdravotní pojišťovna800 213 213
Krajská hygienická staniceKontaktRežim
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze773 782 856
773 782 850
denně 9 – 20
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích736 514 386prac. dny
a víkend 7 – 17
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně773 768 994 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech950 380 180
950 370 180
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě567 564 551
566 650 866
prac. dny 7 – 15
víkend 8 – 15
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové495 058 111
778 532 313
prac. dny 8 – 16
víkend 9 – 17
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci485 253 111
724 810 106
725 191 367
po a st 7.30 – 17
út a čt 7 – 15
pá 7 – 14.30
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravělinka 112 nonstop
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci585 719 719denně 9 – 19
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích602 730 251prac. dny 14 – 19
víkend 9 – 19
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni724 090 060prac. dny 15 – 20
víkend 8 – 20
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze736 521 357

 771 137 070
prac. dny 7 – 9
prac. dny 9 – 19
víkend 7 – 19
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem736 233 176
704 829 502
703 365 986
prac. dny
7 – 17
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně577 006 759
724 221 953
denně 7 – 19

Zdroje informací

 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potraviny, zvířata, rostliny, lesy
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz – podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirusInformační linky:

 • Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820 – doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 – zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 – podnikatelé a živnostníci
 • Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci